Home - เครื่องช่วยฟังออนไลน์

เครื่องช่วยฟังและเครื่องช่วยฟังดิจิตอล ที่มีการออกแบบและรองรับความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

การเลือก เครื่องช่วยฟัง และเครื่องช่วยฟังดิจิตอล เราจะเลือกจากการสูญเสียการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยิน เช่น เคื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุที่หูตึง ซึ้งระดับสูญเสียการได้ยินจะแบบออกเป็น หูตึงน้อย หูตึงปานกลาง หูตึงมาก และ หูตึงรุนแรง และตัวเครื่องช่วยฟังจะมีอยู่ด้วยได้ 3 ประเภท คือ แบบคล้องหลังหู แบบใส่ในช่องหู และแบบพกพา โดยผู้ที่สูญเสียการได้ยิน น้อย – ปานกลาง จะสามารถใช้ได้ แบบใส่ในช่องหูได้ เพื่อปกปิดไม่ให้เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟัง ส่วนผู้ที่สูญเสียการได้ยิน มาก – รุนแรง จะใช้รุนที่ดังขึ้น

4 ขั้นตอนเพื่อการได้ยินที่

1.พบผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์ใกล้บ้านท่าน

2.บอกอาการของท่าน

3.ทำการตรวจวัดระดับการได้ยิน

4.เลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม

สินค้าแนะนำ

บทความ


ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Nextone

ซอยวิภาวดี 20 (ตลาดจินดา) แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
เปิด จันทร์ – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์ค่ะ)
เวลา 10.00น. – 17.00น.