คนหูหนวกข้างเดียวต้องใช้ชีวิตอย่างไร

หูหนวก (Deafness) หรือสูญเสียการได้ยิน เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีความสามารถในการได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยินทั้งหมด โดยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นในภายหลัง โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ เช่น ประสาทหูเสื่อมเพราะอายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ การได้รับบาดเจ็บ หรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน เป็นเรื่องปกติที่คนมีปัญหาเรื่องการได้ยินเพียงข้างเดียวที่จะทำให้การได้ยินนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก เหมือนกับว่าพวกเขาจะจับทิศทางของเสียงนั้นไม่ค่อยได้ ด้วยความที่สมัยนี่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ใช้เทคโนโลยีระบบไร้สายสมัยใหม่เข้ามาช่วย จึงทำให้มีการติดตั้งเสาอากาศในเครื่องช่วยฟังได้ เป็นการช่วยให้คนที่หูหนวกข้างเดียวนั้นสามารถรับเสียงได้ และจะได้ยินเหมือนคนปกติ

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นเป็นการปรับให้การใช้ชีวิตของคนหูหนวกที่ใส่เครื่องช่วยฟังนั้นมีความง่ายขึ้นด้วย เพราะได้มีการผลิตเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กขึ้นมาใช้ แถมยังสามารถที่จะรับสัญญาณได้ดีและเร็วขึ้นอีกด้วย มีความแม่นยำสูง ทำให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นด้วย การที่คนหูหนวกข้างเดียวใส่เครื่องช่วยฟังไว้หูข้างที่ไม่ได้ยินนั้นจะสามารถส่งสัญญาณจากอีกข้าหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ยินจึงทำให้ได้ยินเหมือนคนทั่วไปได้ ดังนั้นใครที่หูหนวกข้างเดียวก็ควรเตรียมตัวและปรับตัวที่จะใส่เครื่องหูฟังเพื่อให้การฟังและการใช้งานของหูนั้นเกิดความมีเสถียรภาพมากขึ้น คนที่หูหนวกข้างเดียวก็ต้องรีบรักษาและดูแลตัวเองเช่นกัน อย่าพยายามคิดว่าหูหนวกแค่ข้างเดียวแล้วปล่อยละเลย เพราะคิดว่าหูอีกข้างหนึ่งนั้นยังใช้งานได้ปกติ ซึ่งความจริงแล้วไม่ควรให้หูทำงานเพียงข้างเดียว ถ้าเสียงนั้นได้รบการตอบโต้จากหูเพียงข้างเดียวก็จะทำให้เสียงที่ได้ยินนั้นไม่มีคุณภาพอย่างที่ควร

คุณควรใส่ใจและดูแลหูของคุณทั้งสองข้างให้เป็นการได้ยินที่ปกติอยู่ตลอด เพื่อบุคลิกและการใช้ชีวิตของตัวคุณเอง ใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าหูนั้นเริ่มไม่ปกติก็ต้องรีบเข้ารับการรักษาแล้ปรึกษาแพทย์