ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Nextone

ซอยวิภาวดี 20 (ตลาดจินดา) แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
เปิด จันทร์ – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์ค่ะ)
เวลา 10.00น. – 17.00น.